Registerleraar

Deze training digitale didactiek is voor docenten die technologie willen (gaan) inzetten om hun onderwijs effectiever en creatiever te maken.

In de training werken we met verschillende werkvormen en toepassingen. De toepassingen dienen als voorbeeld en kunnen in de klas device-onafhankelijk ingezet kunnen worden: of uw leerlingen nu beschikking hebben over een smartphone, laptop of iPad maakt niet uit: de werkvormen die we ontwikkelen zijn altijd bruikbaar in de praktijk.

Na afloop van de training ontvangt u een door Registerleraar geaccrediteerd nascholingscertificaat.

Resultaat van training Digitale Didactiek

 • U heeft inzicht in de verschillende toepassingsmogelijkheden van ICT in de les.

 • U begrijpt hoe u uw palet aan didactische werkvormen kunt inzetten.

 • U heeft voor enkele digitaal-didactische werkvormen lesplannen opgesteld, die u gaat uitvoeren.

Cursusdata

Deze training van 1 middag wordt zowel als maatwerk op locatie, als via open inschrijving aangeboden.

Deze training wordt bij u op school verzorgd!

Nu aanvragen

Onderscheidend Pitwise:

 • Trainer die zelf ook voor de klas staat
 • Gericht op de praktijk: leren door te doen
 • Persoonlijke ondersteuning, ook na de training

Doelgroep & Voorkennis

Deze training is voor docenten in het voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs die de mogelijkheden van digitale didactiek willen ontdekken. De uiteindelijke nulmeting en inhoud van de training wordt tijdens een intakegesprek met cursisten bepaald en kan variëren.  Er is geen voorkennis vereist. Cursisten wordt gevraagd een eigen apparaat mee te nemen. Dit kan een laptop zijn, maar ook een Chromebook, iPad of andere tablet.

Omschrijving

Na een korte introductie bekijken we hoe we technologie als hulpmiddel in kunnen zetten bij verschillende didactische werkvormen.
We doen dit aan de hand van een selectie van voorbeelden die de educatieve meerwaarde van technologie in de klas goed uit de verf laten komen. We besteden aandacht aan:

 • Leerlingen activeren : hoe kan de inzet van ICT bijdragen aan meer betrokken leerlingen en wat is de meerwaarde voor jou als docent?
 • Video-opdrachten: “flipping the classroom” en het effectief inzetten van (Youtube)video’s
 • Zelfstudie voor leerlingen: hoe kan ICT het leerrendement van de leerlingen vergroten?
 • Zelf digitaal lesmateriaal ontwikkelen en/of arrangeren
 • Digitaal toetsen : formatief en summatief toetsen met behulp van ICT

Daarnaast besteden we aandacht aan hoe je kunt differentiëren in de klas met behulp ICT en wat de impact is van ICT ondersteund onderwijs op formatief en summatief toetsen.
We werken verschillende lesplannen uit voor concrete lesactiviteiten, die direct in de klas uitgevoerd kunnen worden.

AANVRAGEN / INSCHRIJVEN

Aanvraagformulier training Digitale didactiek

Vul onderstaand formulier in als u direct een offerte wilt aanvragen voor deze training, uw wilt inschrijven, of als u een vraag hebt.

Uw naam:
Uw email:
Uw telefoonnummer:
Naam school:
Plaats:
Aantal deelnemers:
Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? :
Uw bericht: