iPad in de klas, digitale schoolborden, elektronische leeromgevingen en 21st century skills. Zomaar wat ontwikkelingen die een enorm waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs, mits met zorg geïmplementeerd. De “Pitwise stijl” kenmerkt zich door onafhankelijkheid, pragmatisch optreden en het bedenken van uitstekende creatieve oplossingen.

Voor scholen

Pitwise adviseert en begeleidt scholen bij ICT-trajecten, bijvoorbeeld bij de overgang naar lesgeven aan ipadklassen of laptopklassen, het inrichten van een nieuwe ICT-infrastructuur of de implementatie van een elektronische leefomgeving.

Mijn ruime ervaring als projectmanager in het bedrijfsleven, gecombineerd met de kennis van de dagelijkse schoolpraktijk, zet ik in om deze trajecten voor alle actoren zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De schoolleiding ondersteun ik bij ontwikkelen van een visie op ICT in het onderwijs en het opstellen van projectplannen: het in kaart brengen van de onderwijskundige, financiële en organisatorische consequenties van deze plannen. In het vervolgtraject ligt de nadruk er op om alle partijen genoeg te ondersteunen, dat zij uit hun comfortzone durven te treden. Een niet te onderschatten stap, vooral voor de docenten.

Voor uitgeverijen

Als “scherp denker” kan Pitwise uitgeverijen bijstaan in de ontwikkeling van vernieuwende onderwijsconcepten. Als adviseur, projectmanager of trainer.